ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Menarche

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adaptation to menarche among Chinese adolescent girls Shao Wenli / Shao, Wenli / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Menarche
Teenage girls -- China
2 การปรับตัวต่อการมีประจำเดือนครั้งแรกของนักเรียนหญิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ประภาภรณ์ นันทปาลียอง / 2544 /Full Text
Subject
การปรับตัว -- ลำพูน
ระดู -- ลำพูน
นักเรียน -- ลำพูน
วัยรุ่นหญิง -- สรีรวิทยา
Dissertations, academic -- nursing
Menopause
Menarche


Page : 1