ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Melatonin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of melatonin on adult rat hippocampal neurogenesis in vitro = ฤทธิ์ของเมลาโทนินต่อการสร้างเซลล์ประสาทสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูขาวที่เจริญเต็มที่ในหลอดทดลอง Chuleeporn Saksangawong / Teera Junmanee / 2011 /Full Text
Subject
Melatonin
Hippocampal
Neurogenesis
2 Proliferation stimulation of adult rat hippocampal neural stemprogenitor cells by melatonin through the MAP kinase signaling pathway : การกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูขาวโดยเมลาโทนิน ผ่านทางวิถีการส่งสัญญาณด้วยเอ็มเอพีไคเนส / Yongyuth Puriboriboon / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Melatonin
MAP Kinase
Hippocampal
Melatonin
3 The Protective effect of melatonin on methamphetamine-induced apoptosis in glioma cell line = ผลเชิงป้องกันของสารเมลาโทนินต่อการตายแบบอะพอพโทซิสที่เหนี่ยวนำด้วยสารเมทแอมเฟตามีนในเซลล์สายพันธุ์ไกลโอมา / Pichaya Jumnongprakhon / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Melatonin
Methamphetamine
Glioma
Melatonin
Methamphetamine


Page : 1