ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Medical radiology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison of palatal bone thickness between patients with normal and open vertical skeletal configurations using cone-beam computed tomography = การเปรียบเทียบความหนาของกระดูกเพดานปากระหว่างผู้ป่วยที่มีโครงขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและแบบสบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Piyoros Suteerapongpun / The 2017 /Full Text
Subject
Bones -- Analysis
Jaws
Medical radiology
2 Synthesis of Chitosan-Folic Acid for Encapsulation of Iron Oxide Nanoparticles and in Vivo Tracking using Magnetic Resonance Imaging = การสังเคราะห์ไคโตซาน-กรดโฟลิกเพื่อห่อหุ้มอนุภาคนาโน ของเหล็กออกไซด์และติดตามการกระจายในร่างกายด้วยการ สร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / Chutimon Sanjai / 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Chitosan
Folic acid
Radiology, Medical


Page : 1