ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Mathematical optimization

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Optimization of a multi-objective problem with complementary constraints by active set method = การหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาหลายจุดประสงค์ภายใต้เงื่อนไขบังคับแบบเติมเต็มโดยวิธีแอกทีฟเชต / Sirilak Phonin / 2008 /Full Text
Subject
Mathematical analysis
Mathematical optimization
2 Optimizing Multi-criteria Linear Quadratic Control Problem Using KSH-direction Interior-point Method = การหาค่าเหมาะสมของปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นแบบหลายหลักเกณฑ์โดยวิธีจุดภายในที่ทิศทางแบบเคเอสเอช / Wilawan Kanuengkid / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Mathematical optimization
Algebra
Matrices
3 Solving linear quadratic control problem with robust convex quadratically constrains via infinite-dimensional second order cone programming = การแก้ปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นที่มีข้อจำกัดทนทานกำลังสองบนเซตนูน โดยวิธีกรวยอันดับสองที่มีมิติอนันต์ / Phannipa Kabcome / 2010 /Full Text
Subject
Mathematical optimization
Differential equations


Page : 1