ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Mathematical analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An optimal Measurement placement method for power system harmonic state estimation = วิธีการวางตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการประมาณค่าฮาร์มอนิกสเตตในระบบไฟฟ้า / Chakphed Madtharad / 2004 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Mathematical models
Harmonic analysis
2 Copula based-garch model analysis of volatility and dependence of China international tourism demand = การวิเคราะห์ความผันผวนและการขึ้นอยู่แก่กันของอุปสงค์ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศจีนโดยแบบจำลองที่มีสัณฐานจากการ์ซด้วยการใช้คอปปูล่า / Jiechen Tang / 2014 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Travel
Tourists -- China
Demand (Economic theory)
Multivariate analysis
Copulas (Mathematical statistics)
3 Delay-dependent criterion for asymptotic stability for uncertain neutral system = เงื่อนไขการมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับที่ขึ้นกับตัวหน่วงของระบบเป็นกลางไม่แน่นอน / Wajaree Weera / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Linear programming
Mathematical analysis
4 Diamond heat kernel related to the spectrum and applications of distribution kernel = เคอร์เนลความร้อนไดมอนด์ที่สัมพันธ์กับสเปกตัมและการประยุกต์ของเคอร์เนลดิสทริบิวชัน / Jessada Tariboon / 2007 /Full Text
Subject
Kernel functions
Mathematical models
Spectrum analysis
Spectral geometry
5 Existence and global stability of periodic solutions of a discrete predator-prey system with delays = การมีจริงและเสถียรภาพวงกว้างของผลเฉลยที่เป็นคาบของระบบผู้ล่าเหยื่อและเหยื่อเชิงดีสครีตที่มีตัวหน่วง / Uamporn Witthayarat / 2008 /Full Text
Subject
Computer science -- Mathematics
Mathematical analysis
6 Fixed point theorems for mapping satisfying strict contractive conditions = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งที่สอดคล้องเงื่อนไขหดตัวโดยแท้ / Machima Chotipunvitayakul / 2005 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Homotopy theory
Mathematical analysis
Mappings (Mathematics)
7 Optimization of a multi-objective problem with complementary constraints by active set method = การหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาหลายจุดประสงค์ภายใต้เงื่อนไขบังคับแบบเติมเต็มโดยวิธีแอกทีฟเชต / Sirilak Phonin / 2008 /Full Text
Subject
Mathematical analysis
Mathematical optimization
8 Partial orders on injective partial transformations = อันดับบางส่วนบนการแปลงบางส่วนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง / Niphaphon Duangkham / 2009 /Full Text
Subject
Functions
Mathematical analysis
9 Robust Stability Analysis of Linear Systems with Delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพทนทานของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วง / Kanit Mukdasai / 2010 /Full Text
Subject
Mathematical analysis
Inequa lities (Mathemtics
10 Robust stability for uncertain neural network with non differentiable and unbounded distributed timevarying delays = เสถียรภาพทนทานของระบบโครงข่ายประสาทไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบหาอนุพันธ์ไม่ได้และแบบแจกแจงไร้ขอบเขต / Parkpoom Tempium / 2012 /Full Text
Subject
Mathematical analysis
11 Switching law of a three second-order linear time invariant switched system = กฎการสลับของระบบสลับอันดับสองเชิงเส้นที่ไม่แปรผันต่อเวลาสามระบบ / Warinsinee Wattanapanich / 2012 /Full Text
Subject
Mathematics
Linear programming
Mathematical analysis


Page : 1