ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Marriage

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attitudes of working women in Chiang Mai towards marriage : A case atuddy in mueang district / Bhontip Chotivisarut / 2004 /Full Text
Subject
Marriage customs and rites -- Chiangmai
Marriage -- Chiangmai -- Case studies
Women -- Chiangmai -- Social conditions
Women -- Attitudes
2 Bride price negotiation among chin women in Myanmar = การต่อรองเงินสินสอดของหมั้นในหมู่ผู้หญิงชาวชินในเมียนมาร์ Flora Bawi Nei Mawi / Flora, Bawi Nei Mawi / The 2016 /Full Text
Subject
Women -- Myanmar
Marriage -- Myanmar
3 College students' cohabitation = การใช้ชีวิตคู่ในหมู่นักศึกษา / Jitmanat Sommano / Chiangmai Chiangmai 2004 /Full Text
Subject
Adolescence -- Sexual behavior marriage
Premarital sex
University students
4 การสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผาสุกของผู้สูงอายุ / รุ่งทิพย์ แปงใจ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Marriage
Happiness -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- น่าน
ผู้สูงอายุ -- น่าน -- พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ -- น่าน -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
5 สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดากับทารกและการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด = Marital relationship, father-infant attachment and father involvement in postpartum period / ชลดา สติปัญ / 2557 /Full Text
Subject
Marriage
Fathers
Infant
Postpartum period
6 อำนาจในคู่สมรสและความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา / อรดี โชคสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรีที่ถูกทารุณ -- อุบลราชธานี
สตรี -- อุบลราชธานี
ความรุณแรงในครอบครัว
Dissertations, academic -- nursing
Marriage
Violence


Page : 1