ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Marriage -- Myanmar

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bride price negotiation among chin women in Myanmar = การต่อรองเงินสินสอดของหมั้นในหมู่ผู้หญิงชาวชินในเมียนมาร์ Flora Bawi Nei Mawi / Flora, Bawi Nei Mawi / The 2016 /Full Text
Subject
Women -- Myanmar
Marriage -- Myanmar


Page : 1