ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Mangosteen

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anti-inflammatory activity of mangostin and mixture of mangostin and Y -mangostin = ฤทธิ์ระงับอาการอักเสบของ mangostin และสารผสมระหว่าง mangostin และ Y-mangostin / Ajchara Chaikaeo / 1988 /Full Text
Subject
Mangosteen
Anti-inflammatory agents
2 Development and evaluation of antibacterial oral spray from mangosteen rind extract = การพัฒนาและประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำยาพ่นช่องปากจากสารสกัดเปลือกมังคุด / Pathom Jujun / The 2010 /Full Text
Subject
Antibacterial agents
Bacteria
Mangosteen -- Therapeutic use
Plant extracts
3 Effect of Garcinia mangostana Linn. fraction extracts on Wilms' tumor1 gene and Wilms' tumor1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Mongkon Srikamchoom / 2009 /Full Text
Subject
Leukemia -- Chemotherapy
Mangosteen
Medicinal plants
Leukemia
Antibody -- Dependent cell cytotoxicity
Garcinia mangostana
Genes, Wilms tumor
4 การเตรียมและการประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของยาพ่นคอจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด = Preparation and evaluation of antibacterial activity of mangosteen rind extract throat spray / วัลลภา คงฉันท์มิตรกุล / 2545 /Full Text
Subject
คอหอยอักเสบ
สารต้านจุลชีพ
มังคุด
Mangosteen
Antibacterial agents
5 การเตรียมและประเมินผลผลิตภัณฑ์เจลและยาน้ำใสรักษาสิวจากพืชสมุนไพร = Preparation and evaluation of anti-acne gel and solution from medicinal plants / จินตนา ลือสุวรรณกิจ / 2551 /Full Text
Subject
Anti-acne gel
Mangosteen
Propionibacterium acnes
Gels (pharmacy)


Page : 1