ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Mango -- Varieties

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of everbearing mango rootstock on physiology and flowering of scion / Sermsakul Pojanagaroon / 2000 /Full Text
Subject
Mango -- Varieties
Mango -- Physiology
Mango -- Flowering
2 Management practices for improving establishment of mango tree in rainfed upland condition / Rasee Rodpradub / 1997 /Full Text
Subject
Mango -- Varieties -- Chiang Mai
Mango -- Planting -- Chiang Mai
Mango -- Fertilizers -- Chiang Mai
3 Quality prediction of Thai mango cv. Nam Dok Mai by near infrared spectroscopy = การทำนายคุณภาพของมะม่วงไทยพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี / Parichat Theanjumpol / The 2012 /Full Text
Subject
Mango -- Varieties
Infrared spectroscopy


Page : 1