ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Mangifera (Mahajanaka)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Study of active compound and biological activities of mangifera indica L.cv. Mahajanaka = การศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก / Anursara Pongjanta / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Mangifera (Mahajanaka)
Plant extracts
Mango


Page : 1