ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Malaria -- Prevention and control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Design and Synthesis of Spirocyclopentanoneanthracene Adducts and Their Derivatives as Antimalarial Substances = การออกแบบและสังเคราะห์สารสไปโรไซโคลเพนทาโนนแอนทราซีนแอดดัคและอนุพันธ์เพื่อเป็นสารต้านมาลาเรีย / Ruangrat Choommongkol / 2011 /Full Text
Subject
Malaria -- Prevention and control
Immunotherapy


Page : 1