ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Macrobiotic diet

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความรู้และบริโภคนิสัยของผู้ที่รับประทานอาหารเจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รัชดาภรณ์ เสนางาม / 2544 /Full Text
Subject
Vegetarians -- Chiang Mai
Macrobiotic diet
อาหารเจ
มังสวิรัติ
บริโภคนิสัย
เชียงใหม่ -- ประชากร -- โภชนาการ
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบทั่วไปมาเป็นบริโภคอาหารชีวจิต / วรรณวิไล ลักขณาเดช / 2544 /Full Text
Subject
Food consumption
Macrobiotic diet
บริโภคกรรม
อาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพ
พฤติกรรมผู้บริโภค


Page : 1