ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Lymphoma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Expression of transcription factors BLIMP-1, IRF4 and XBP-1 in human B cells and bone marrow mononuclear cells from patients with leukemia and Lymphoma / Laddawan Laomanit / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Transcription factors
Leukemia
Lymphoma
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง หอผู้ป่วย เคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for fatigue management Among Lymphoma Persons, Chemotherapy Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุดารัตน์ เมืองเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
Lymphoma
ต่อมน้ำเหลือง -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การรักษา
3 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบเลือดและน้ำเหลืองที่ได้รับยาเคมีบำบัด =Effects of computer-assisted instruction on nurses' knowledge and practices of infection prevention among hematologic and lymphatic malignancies patients receiving chemotherapy / ปิยพันธ์ วะนะสุข / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection control
Cancer
Lymphomas
Chemotherapy


Page : 1