ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Lycopene -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Lycopene-loaded nanostructured lipid carriers for cosmeceutical applications = ไขมันตัวพาโครงสร้างนาโนกักเก็บไลโคปีนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง / Pornthida Riangjanapatee / The 2013 /Full Text
Subject
Lycopene -- Analysis
Fat


Page : 1