ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Lychee -- Molecular genetics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Molecular identification of Lychee (Litchi chinensis Sonn.) in Thailand = การระบุสายพันธุ์ระดับอณูของลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) ในประเทศไทย / Ruttaporn Chundet / 2003 /Full Text
Subject
Lychee -- Varieties
Lychee -- Molecular genetics
Lychee


Page : 1