ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Local wisdom -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Contemporary art Creation from Lanna wisdom's Mueang Fai irrigation = การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากภูมิปัญญาเหมืองฝายล้านนา / Sarawut Roopin / The 2018 /Full Text
Subject
Local wisdom -- Thailand, Northern
Dam -- Thailand, Northern
Arts, Modern
Thailand, Northern -- Social life and customs


Page : 1