ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Liquors

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Optimum conditions for corn malting using in corn spirits production = สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมอลต์ข้าวโพดเพื่อใช้ในการผลิตเหล้าข้าวโพด / Khemmika Moonyod / 2010 /Full Text
Subject
Liquors
Corn malting


Page : 1