ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Lipids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection of anti-phospholipid antibodies in patients with systemic lupus erythematasus by an enzyme-linked immunosorbent assay = การตรวจหาแอนติบอดีต่อฟอสโฟลิบปิด ในผู้ป่วยโรคซิสเตมิก ลูปัส อีรีย์ธีมาโตซัส โดยวิธี เอนไซม์ลิงค์ อิมมิวโนซอร์เบนท์ แอสเซ / Nicha Charoensri. / 1990. /Full Text
Subject
Immunoglobulins.
Antigen-antibody reactions.
Phospholipids.
Enzyme-linked immunosorbent assay.
Lupus erythematosus, Systemic.
Dissertations, academic -- Microbiology
2 Diatoms in some hot springs of Northern Thailand and lipid production = ไดอะตอมในนํ้าพุร้อนบางแหล่งในภาคเหนือของประเทศไทยและการผลิตลิพิด / Supattira Pruetiworanan / The 2017 /Full Text
Subject
Lipids
Hot springs -- Thailand, Northern
3 Effect of exercise and vitamin E supplement on antioxidants capacity and lipid profile in Thai elderly men / Chanokporn Sukontachaya / 2001 /Full Text
Subject
Aged men -- Health and hygiene
Exercise
Vitamin E
Dietary supplements
Antioxidants
Lipids
Lipids in human nutrition
4 Effect of lyophilization on protein and lapid formulated in two level control sera / Nattakarn Laieddee / 2001 /Full Text
Subject
Serum -- Quality control
Blood proteins -- Drying
Blood lipids -- Drying
Freeze drying
Proteins
Lipids
5 Lipids and carotenoids productions from oleaginous yeasts using rice residue from food waste as a carbon source = การผลิตลิพิดและแคโรทีนอยด์จากโอลิจินัสยีสต์โดยใช้เศษข้าวที่ได้จากขยะอาหารเป็นแหล่งคาร์บอน / Wimada Srisuwan / 2017 /Full Text
Subject
Lipids
Carotenoids
6 Production of monoclonal antibody to specific glycolipid of mycobacterium tuberculosis = การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไกลโคลิปิดที่จำเพาะของเชื้อวัณโรค / Songriddh Phongthang / 2006 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Glycolipids
Tuberculosis


Page : 1