ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Lime oil

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparative study of lime oil properties by fermentation with bio-fermented products = การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำมันมะนาวที่ได้จากการหมักด้วยน้ำหมักชีวภาพ / Jaipian Laothamyingyong / 2006 /Full Text
Subject
Fermentation
Lime oil


Page : 1