ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Life change events

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Lived experience of retired women = ประสบการณ์ชีวิตของสตรีเกษียณอายุงาน / Kanokporn Nateetanasombat / 2003 /Full Text
Subject
Aged
Aging
Women -- Retirement
Retirement
Dissertations, academic -- nursing
Life change events
Retirement


Page : 1