ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Life -- Valuation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Changes in life values among Thai monks caused by economic developmtn as reflected in Wimon Sainimnuan's Snakes = การเปลี่ยนแปลงคุณค่าชีวิตของพระสงฆ์ไทยอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สะท้อนในนวนิยายเรื่อง งู ของ วิมล ไทรนิ่มนวล / Chitlada Suvanarat / 2007 /Full Text
Subject
Life -- Valuation
Monks -- Fiction


Page : 1