ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Licuala spinosa

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Endophytic and saprophytic palm fungi and their ability as antagonists against the oil plam pathogen, ganoderma boninense = ราเอนโดไฟต์และแซโพรไฟต์จากปาล์มและความสามารถในการเป็นปฏิปักษ์กับจุลชีพก่อโรคของปาล์มน้ำมัน / Umpava Pinruan / 2010 /Full Text
Subject
Elaeis guineensis
Licuala spinosa
Endophytic fungi
Saprophytic fungi


Page : 1