ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Leukocytes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production and Epitope characterization of Phage-displayed leukocyte surface molecule CD147 = การผลิตและศึกษาลักษณะอิพิโทปของโมเลกุลบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี 147 ที่แสดงโดยฟาจ / Pramoon Aruncharus / 2003 /Full Text
Subject
Leukocytes
Epitopes
Leukocytes
2 Production of monoclonal antibodies against a leukocyte surface molecule M6 and their use for characterization of M6 molecule Ponrut Phumpae / Ponrut Phunpae / 1997 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Leucocytes
Antibodies, Monoclonal
Leukocytes
3 The Leukocyte migration inhibition in leprosy = การยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Chatchawann Apichortpiyakul / 1981 /Full Text
Subject
Leprosy
Leukocytes
Dissertations, academic -- Microbiology
Leukocyte migration -- Inhibitory factors
Leprosy


Page : 1