ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Leukemia -- Chemotheraphy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Predicting Factors of uncertainty in illness among Leukemic children receiving chemotherapy = ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / Chayabhorn Tiwaree / 2014 /Full Text
Subject
Leukemia in children
Leukemia -- Chemotheraphy
Cancer -- Treatment


Page : 1