ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Leucocytes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 CD4+ Lymphocyte counting using pixel-based features in low resolution fluorescence and bright field images = การนับลิมโฟไซต์ชนิด CD4+ โดยใช้ลักษณะเด่นของพิกเซลในภาพ ฟลูออเรสเซนส์และภาพพื้นหลังสว่างความละเอียดต่ำ / Usanee Apijuntarangoon / The 2015 /Full Text
Subject
Lymphocyte
Fluorescence
Leucocytes
2 Cellular distribution, biochemical characterization, function and molecular cloning of gene encoding P-3E10 molecule / Sawitree Chiampanichayakul / 2002 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Immune system
Leucocytes
Molecular cloning
T cells
Immune system
Antibodies, monochonal
Cloning, molecular
Genes
Dissertations, academic -- Biochemistry
3 Characterization and functional analysis of new leukocyte surface molecules and new lymphocyte sub-population = การหาลักษณะเฉพาะและการวิเคราะห์หน้าที่ของโมเลกุลชนิดใหม่บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวและประชากรย่อยของลิมโฟไซต์ชนิดใหม่ / Kodchakorn Mahasongkram / 2008 /Full Text
Subject
Leucocytes
Medical technology
Leucocytes
Immune system
Antibodies, Monoclonal
4 Characterization and functional studies of a leukocyte surface molecule recognized by monoclonal antibody FE-1H10 = การศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของโมเลกุลบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกจดจำโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดี FE-1H10 / Saichit Khummuang / The 2017 /Full Text
Subject
Leucocytes
Molecules
Monoclonal antibodies
5 Expression and function of CD4 molecules on lymphocyte and monocyte cell surfaces = การแสดงออกและหน้าที่ของโมเลกุล CD4 บนผิวเซลล์ลิมโฟไซต์และโมโนไซต์ / Supaporn Khamchun / 2010 /Full Text
Subject
Leucocytes
Lymphocytes
Monocyte
Blood cells
Leucocytes
Lymphocytes
Monocytes
6 Production of monoclonal antibodies against a leukocyte surface molecule M6 and their use for characterization of M6 molecule Ponrut Phumpae / Ponrut Phunpae / 1997 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Leucocytes
Antibodies, Monoclonal
Leukocytes


Page : 1