ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Least squares

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Approximation of copositive programming via semidefinite programming using second order sum of squares decomposition = การประมาณการโคโพสิทีฟผ่านกำหนดการเซมายเดฟินิตดดยใช้การแยกให้เป็นผลบวกกำลังอันดับสอง / Aroonwan Suebsriwichai / 2010 /Full Text
Subject
Estimation theory
Least squares
MAthematical ststistics


Page : 1