ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Laser beams

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Preparation and characterization of nanoparticles prepared by pulsed laser ablation = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนที่เตรียมจากการระเหยผิวด้วยเลเซอร์แบบห้วง Aye Htain Lin / Aye, Htain Lin / The 2012 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Laser beams


Page : 1