ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Lactic acid

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of probiotic tablets = การพัฒนายาเม็ดโพรไบโอติก / Srikanjana Klayraung / 2007 /Full Text
Subject
Tables (Medicine)
Probiotics
Lactic acid bacteria
Lactobacillus
2 Effect of probiotic lactic acid bacteria selected from poultry on productive performances, Eimeria Tenella infection and immunity in male broilers = ผลของแบคทีเรียแลกติกชนิดโปรไบโอติกที่คัดเลือกจากสัตว์ปีกต่อประสิทธิภาพการผลิตการติดเชื้อบิดไส้ตัน และภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อเพศผู้ / Charunee Kasornpikul / The 2009 /Full Text
Subject
Probiotics
Lactic acid bacteria
Eimera tenella
Coccidiosis
Poultry -- Diseases
3 Enzymes in starch degrading system and lactic acid production by Lactobacillus sp. S21 = เอนไซม์ในระบบการย่อยสลายแป้งและการผลิตกรดแลคติกโดย Lactobacillus sp. S21 / Apinun Kanpiengjai / 2013 /Full Text
Subject
Enzymes
Lactic acid
4 Exopolysaccharide production from lactic acid bacteria cultured on solid supports = การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแบคทีเรียกรดแลกติกที่เลี้ยงบนของแข็งรองรับ / Kitti Maungtoom / 2004 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Exopolysaccharide
5 Factors of affective antioxidant capacity and polyphenol content of lactic acid beverages fermented with Lactobacillus spp. and Phyllanthus emblica Linn. / Sartjin Peerajan / 2006 /Full Text
Subject
Antioxidants
Lactic acid
Lactobacillus
Phyllanthus emblica Linn.
6 Isolation and screening of acid and bile tolerant lactic acid bacteria from infant feces = การคัดแยกและตรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถทนกรดน้ำดีได้จากอุจจาระของทารก / Yuwathida Thepyot / 2008 /Full Text
Subject
Bacteria
Lactic acid bacteria
Bile acids
7 Isolation and screening of Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria from fermented meat products = การคัดแยกและการตรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมัก / Janejira Chaiyana / 2008 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Bacteriocins
8 Properties of intermediate moisture papaya containing lactic acid bacterium = สมบัติของมะละกอกึ่งแห้งที่เสริมด้วยแลคติคแอซิตแบคทีเรีย / Nisareefah Benyakart / The 2016 /Full Text
Subject
Papaya
Drying
Lactic acid bacteria
9 Selection of probiotic lactic acid bacteria from pickles and fermented plant products / Yodsawee Duangchitchareon / 2006 /Full Text
Subject
Bacteria
Probiotic lactic acid bacteria
Pickles
Lactic acid bacterria
Fermentation
10 The Effect of lactic acid bacteria on the antioxidant properties of fermented black glutionous rice powder = ผลของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผงข้าวเหนียวดำหมัก / Kanyanee Sripo / The 2015 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Sticky rice


Page : 1