ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Krachai-dum

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidant activity of chemical constituents from Kaempferia parviflora Wall ex Baker = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันขององค์ประกอบทางเคมีจากกระชายดำ / Kamolporn Panyakard / 2007 /Full Text
Subject
Kaempferia parviflora
Krachai-dum
Antioxidants


Page : 1