ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Kinneys -- Diseases

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Use of the kidney injury molecule-1 as a specific biomarker for detection of renal dysfunction in a human population with chronic cadmium exposure = การใช้คิดนี่อินจูรี่โมเลกุล-1 เป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพจำเพาะสำหรับการตรวจหาภาวะไตทำงานผิดปกติ ในประชากรที่สัมผัสแคดเมียมแบบเรื้อรัง / Amnart Panyamoon / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Kinneys -- Diseases
Toxicology
Cadmium
Urology


Page : 1