ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Killer Cells, Natural -- immunology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Natural killer cell activity in healthy donors and patients with systemic lupus erythematorsus (SLE) and scleroderma = ความสามารถของ แนทเจอรัล คิลเลอร์ เซลล์ ในคนปกติและผู้ป่วยด้วยโรค เอส-แอล-อี และ สเคลอโรเดอร์มา / Chaisuree Suphavilai / 1987 /Full Text
Subject
Killer Cells, Natural -- immunology


Page : 1