ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Kidney trasplantation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = The Effect of social support from family on quality of life of kidney transplanted patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / กัญญา มะลิแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Family
Quality of life
Kidney trasplantation
ไต -- ผู้ป่วย
ไต -- การปลูกถ่าย
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
คุณภาพชีวิต


Page : 1