ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Jobs

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Meaningful work and job performance among nurses in Medical University hospitals, the people's republic of China = งานที่มีความหมายและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยการแพทย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน / Tong, Ling / 2014 /Full Text
Subject
Working
Jobs


Page : 1