ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Iterative methods (Mathematics)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Common fixed point of modified noor iterations with errors for non-lipschitzian mappings in banach spaces = จุดตรึงร่วมของการทำซ้ำของนูร์ที่ดัดแปรแล้วพร้อมความคลาดเคลื่อนสำหรับการส่งแบบนอนลิพชิทช์ในปริภูมิบานาค / Nawitcha Onjai-Uea / 2008 /Full Text
Subject
Iterative methods (Mathematics)
Mathematics
2 Strong convergence of modified halpern iterations in CAT(0) Spaces = การลู่เข้าอย่างเข้มของการทำซ้ำฮาล์เพิร์นดัดแปลงในปริภูมิ CAT(0) / Asawathep Cuntavepanit / 2013 /Full Text
Subject
Iterative methods (Mathematics)
3 Strong convergence of modified mann iterations with errors / Suwicha Imnang / 2006 /Full Text
Subject
Operator equations, Nonlinear -- Numerical solutions
Banach spaces
Iterative methods (Mathematics)
Functional analysis
4 Strong convergence theorems of iteration methods for finding a common fixed point of nonexpansive mappings and equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของวิธีการทำซ้ำสำหรับการหาจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาสมดุล / Sutee Chaiyasil / 2011 /Full Text
Subject
Iterative methods (Mathematics)
Mathematics
Fixed point theory


Page : 1