ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Islets of langerhans

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ประเภทและการกระจายตัวของเอ็นโดครีนเซลล์ภายใน islets of Langerhans มนุษย์ / จิตรา ผลมี / 2543 /Full Text
Subject
ตับอ่อน
เอนโดครีนเซลล์
Dissertations, academic -- Anatomy
Endocrine cells of gut
Islets of langerhans


Page : 1