ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Iron Chelating Agents

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biochemical toxicity of iron chelator 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one in cancer cell lines and safety evaluation in animal model = ความเป็นพิษเชิงชีวเคมีของยาขับเหล็ก 1-(เอ็น-อะซิติล-6-อะมิโนเฮกซิล)-3-ไฮดรอกซี-2-เมธิลไพริดิน-4-โอน ในเซลล์มะเร็งและการประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง / Nittaya Chansiw / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Iron Chelating Agents
Iron -- toxicity


Page : 1