ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Iridium

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับในการรักษา แบบสอดใส่แร่ อิริเดียม-192 ชนิดอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง = Computer programming for intracavitary dose delivered by high dose rate Iridium-192 / สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์ / 2547 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กัมมันตภาพรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อิริเดียม-192
การคำนวณโดส
Dissertations, academic -- Medical Physics
Radiotherapy
Iridium
Iridium radioisotopes


Page : 1