ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Intestines

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bacterial community structure in the midguts of giant asian honey bee (Apis dorsata) and dwarf asian honey bee (apis florea) in Thailand = โครงสร้างชุมชีพของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเอเชียขนาดใหญ่และผึ้งเอเชียขนาดเล็กในประเทศไทย / Prakaimuk Saraithong / 2015 /Full Text
Subject
Bee
Bacteria
Intestines
2 Effect of lemon grass extract on rat hepatic and intestinal xenobiotic-metabolizing enzymes / Somsakul Thumvijit / 1999 /Full Text
Subject
Intestines -- Cancer
Enzymes
Rats
Lemon grass
Dissertations, academic -- Biostatistics
Exnobiotics
Metabolism
Animals, laboratory -- Rats
3 Glutathione level, glutathione peroxidase and glutathione-S-transferase activities in liver and intestine of lemongrass-exposed rats / Thita Tantiwat / 2000 /Full Text
Subject
Glutathione
Glutathione transferase
Liver
Intestines
Lemongrass
Rats as laboratory animals
Dissertations, academic -- Biochemistry
Glutathione
Glutatione peroxidase
Glutatione transferase
Intestines
Animals, laboratory -- Rats
4 Non-surgical reduction of intussusception: modality, prognostic indicators and development of clinical prediction rule for failed reduction = ลำไส้กลืนกัน : วิธีการรักษา, ปัจจัยการทำนาย และ การสร้างคะแนนพยากรณ์การสวนคลายด้วยวิธีไม่ผ่าตัดไม่สำเร็จ / Jiraporn Khorana / The 2017 /Full Text
Subject
Intestines -- Intussusception


Page : 1