ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Intestine, Large -- Therapeutic use

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่โดยใช้กลูโคแมนแนนจากบุก = Development of colon-targeted drug delivery system using konjac Glucomannan / วราภรณ์ แก้วประยูร / 2554 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Intestine, Large -- Therapeutic use
ระบบนำส่งยา
ยา -- สารเคลือบ
ลำไส้ใหญ่
บุก


Page : 1