ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Intestine, Large -- Cancer

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anti-colorectal cancer and antioxidant efficiencies of extracts from Moringa oleifera Lam. and Pseuderathemum palatiferum (Nees) Radlk = ประสิทธิภาพการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต้านออกซิเดชัน จากสารสกัดมะรุม (Moringa oleifera Lam.) และว่านพญาวานร (Pseuderathemum palatiferum (Nees) Radlk.) / Supaporn Pamok / The 2014 /Full Text
Subject
Intestine, Large -- Cancer
Moringa oleifera
Plant Extracts
2 Anti-inflammatory and anti-invasive activities against cancer cells of phytochemicals in red jasmine rice (Oryza sativa L.) = ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการรุกรานต่อเซลล์มะเร็งของสารพฤกษเคมีในข้าวหอมมะลิแดง / Komsak Pintha / 2015 /Full Text
Subject
Rice -- Medical aspects
Plant extracts
Drug delivery systems
Intestine, Large -- Cancer
3 Chemopreventive mechanisms of spirogyra neglecta during early stages of colorectal carcinogenesis in Rats = กลไกเคมีป้องกันของสาหร่ายเตาในระหว่างการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นของหนูขาว / Sirinya Taya / The 2016 /Full Text
Subject
Algae
Extraction (Chemistry)
Intestine, Large -- Cancer
Cancer -- Prevention
4 Development of method for quick measurement of moisture content of dried longan aril using electrical properties = การพัฒนาวิธีการวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้งอย่างรวดเร็วโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้า / Sanong Amaroek / 2010 /Full Text
Subject
Moisture -- Measurement
Moisture-meters
Longan -- Drying
Intestine, Large -- Cancer
5 Effect of dried longan extract on induction of apoptosis and cell cycle arrest in human colon cancer cells = ผลของสารสกัดลำไยอบแห้งต่อการเหนี่ยวนำอะพอพโทซิสและการหยุดวัฎจักรของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ / Natvipa Phromnate / The 2010 /Full Text
Subject
Extracts
Phytochemicals
Longan -- Drying
Cancer cells
Intestine, Large -- Cancer
6 Effect of purple rice (oryza sativa L. indica) extract on inflammatory response in colon cancer cell line and tumor promotion in rat colon = ผลของสารสกัดข้าวก่ำต่อการตอบสนองการอักเสบในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และการส่งเสริมเนื้องอกในลำไส้ใหญ่หนูขาว / Warunyoo Phannasorn / The 2015 /Full Text
Subject
Cancer -- Research
Intestine, Large -- Cancer
Purple Rice
7 Synbiotics with the Capability on Alteration of Gastrointestinal Microbiota and their Activities of Colon Cancer Induction in Rats = ซินไบโอติกส์ที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์และกิจกรรมของจุลินทรีย์ของระบบทางเดินอาหารในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ / Thanawat Pattananandecha / The 2016 /Full Text
Subject
Microorganisms
Gastrointestinal system
Intestine, Large -- Cancer


Page : 1