ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Interpreter

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Pragmatic approach to an interpretation of behind the painting, a Thai novel by Sriburapha = การใช้แนวความคิดวจนปฎิบัติศาสตร์เพื่อตีความนวนิยายไทยเรื่อง ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา / Nipawan Mantalay / 2007 /Full Text
Subject
Interpreter
Novel
Pragmatics
2 Single mother and child rearing: an interpretative study of prajan seenamngeon (Blue Moon) by Suwannee Sukhonta = ครอบครัวแม่คนเดียวและการเลี้ยงดูบุตร: การศึกษาเชิงตีความ จากนิยายเรื่อง พระจันทร์สีน้ำเงิน ของ สุวรรณี สุคนธา / Parichat Suwalak / 2006 /Full Text
Subject
Interpreter
Child rearing
Child rearing -- Asia
Single mothers
Single parents
Single parents -- Family relationships


Page : 1