ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Interpersonal relations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 พฤติกรรมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักศึกษาพยาบาลและของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี / อัจฉรา คำเชียงตา / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี -- อาจารย์
มนุษยสัมพันธ์
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Interpersonal relations


Page : 1