ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Intercultural communication

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Cross-culture customer knowledge management process model for local hospitality in western China = แบบจำลองกระบวนการจัดการความรู้ลูกค้าวัฒนธรรมต่างสังคมสำหรับโรงแรมท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน Liu Xuelian / Xuelian, Liu / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
hotel -- china
Intercultural communication


Page : 1