ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Intercropping -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of peanut-corn intercropping system in the delta plain soil zone of Hue province, Vietnam Nguyen Thi Thanh / Nguyen, Thi Thanh / 1998 /Full Text
Subject
Intercropping -- Vietnam
Peanuts -- Vietnam
Corn -- Vietnam
2 Sustaining coffee production through intercropping systems in Daklak Province, Vietnam Bui Tuan / Bui, Tuan / 2003 /Full Text
Subject
Coffee -- Vietnam -- Daklak
Intercropping -- Vietnam -- Daklak


Page : 1