ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Intention

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attitudes subjective norms and intentions to have cesarean section among Chinese nulliparous women Xu Hong / Xu, Hong / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Attitudes
Cesarean section -- Chinese
Cesarean section
Women -- China -- Attitudes
Social norms
Intention
2 Factors related to intent to stay among faculty menbers in nursing colleges, The Republi of Malawi = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล สาธารณรัฐมาลาวี / Jane Chirwa-Mazengera / 2014 /Full Text
Subject
Volition
Intention


Page : 1