ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Insurance, Life -- China

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Evolution of consumer behavior in the life insurance business : a case study of consumers in Shanghai, the People's Republic of China Wu Yan / Wu, Yan / 2002 /Full Text
Subject
Consumer behavior -- China
Insurance, Life -- China
Consumers -- China


Page : 1