ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Instrumental analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of flow injection system for determination of chromium (III) and on-lin preconcentration = การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเพื่อการหาปริมาณโครเมียม (III) และการเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์ / Supharphorn Kasiwad / 2005 /Full Text
Subject
Instrumental analysis
Flow injection analysis
2 Development of flowinjection-capillary immunoassay system = การพัฒนาระบบโฟลอินเจกชั่น-คาปิลลารีอิมมูโนแอสเสย์ / Apichart Boonmalai / 2005 /Full Text
Subject
Instrumental analysis
Flow injection analysis
Capillary analysis


Page : 1