ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 19 รายการ จากคำว่า Insecticides

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of plasma technology for elimination of pesticide residues and inactivation of colletotrichum gloeosporioides in mango (CV. Naam Dok Mai)= การประยุกต์พลาสมาเทคโนโลยีเพื่อกำจัดยาฆ่าแมลงตกค้างและยับยั้งเชื้อรา colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้ Phan Thi Kim Khanh / Phan, Thi Kim Khanh / The 2017 /Full Text
Subject
Plasma (Ionized gases)
Fungi
Insecticides
2 Bioinsecticide production from stemona extract and its application in agricultural use = การผลิตสารกำจัดแมลงชีวภาพจากสารสกัดหนอนตายหยากและการนำไปใช้ทางการเกษตร / Thanapat Sastraruji / 2006 /Full Text
Subject
Agricultural biotechnology
Microbial pesticides
Insecticides
Insecticides -- Equipment and supplies
3 Chromatographic method development for detecting organophosphate insecticides in human plasma and milk for health risk assessment among pregnant farmers and their infants = การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีสำหรับตรวจวัดสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในพลาสมาและน้ำนมของมนุษย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในเกษตรกรตั้งครรภ์และทารก / Warangkana Naksen / 2014 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Insecticides
Blood plasma
Breast milk
4 Computer-aided design of insecticide based on highly specific propeptide and reaction mechanism of Enzyme targets = การออกแบบสารฆ่าแมลงโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยซึ่งอาศัยโปรเปปไทด์ที่มีความจำเพาะสูงและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์เป้าหมาย / Jitrayut Jitonnom / 2010 /Full Text
Subject
Insecticides
Enzymes
5 Determination and desorption of cypermethrin and fenvalerate insecticide residues from Cabbage = การหาปริมาณและการคายสารกำจัดแมลงไซเพอร์เมทรินและเฟนวาเลอเรตตกค้างจาก กะหล่ำปลี / Rungrudee Srisomang / 2007 /Full Text
Subject
Cypermethrin
Insecticide
Insecticides -- Analysis
Insecticides -- Testing
Insecticides -- toxicity
Insecticides -- Toxicity testing
6 Determination of methyl parathion residues by flow injection analysis / Anong Srisopa / 1999 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Insecticides -- Analysis
Pesticides -- Analysis
Methyl parathion -- Analysis
Organophosphorus compounds -- Analysis
7 Development of analytical procedures for determining organophosphorus insecticide residues in vegetables using solid phase microextraction and gas chromatography / Sasithorn Tantong / 2005 /Full Text
Subject
Insecticides
Organophospharus compounds
Gas chromatography
8 Development of salivary Cholinesterase and Plasma 3-Phenoxybenzoic Acid assay methods and their application in pesticide exposure assessment = การพัฒนาวิธีตรวจวัดโคลินเอสเตอเรสในน้ำลายและ 3-ฟีนอกซีเบนโซอิกแอซิดในพลาสมา และการประยุกต์ในการประเมินการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ / Sarunya Thiphom / 2012 /Full Text
Subject
Farmers -- Effect of pesticides on
Farmers -- Effect of insecticides on
Agricultural chemicals
Spraying and dusting residues in agriculture
9 Development of simultaneous carbaryl, dimethoate and fenvalerate residual extraction in tangerine (Citrus reticulata blanco) by liquid chromatography-mass spectrometry = การพัฒนาวิธีการสกัดคาร์บาริล ไดเมโทเอตและเฟนวาเลอเรต ตกค้างในส้มเขียวหวานโดยวิธีลิควิดโครมาโทรกราฟี แมสสเปกโทรเมทรี / Wachiraporn Kheowmung / The 2012 /Full Text
Subject
Carbaryl
Extraction (Chemistry)
Chemistry, Analytic
Insecticides
Liquid chromatography
Spraying and dusting residues in agriculture
10 Effects of the biological insecticide, NeemAzal-TS, on herbivorous insects and their natural enemies on trees in urban area, Stuttgart, Germany = ผลของสารกำจัดแมลงชีวภาพ NeemAzal-TS ต่อแมลงกินพืชและศัตรูธรรมชาติบนต้นไม้ในพื้นที่เขตเมือง สตุทการ์ท ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี Kai Eric Bauer / Bauer, Kai Eric / The school 2012 /Full Text
Subject
Neem insecticide
Insecticides
Insect pests -- Control
11 Exposure assessment of synthetic pyrethroid insecticides among school children from an agricultural community = การประเมินการสัมผัสสารฆ่าแมลงไพรีทรอยด์ สังเคราะห์ของเด็กนักเรียนจากชุมชนเกษตรกรรม / Nisa Pakvilai / The 2011 /Full Text
Subject
Insecticides -- Chiang Mai
Spraying and dusting residues in agriculture
12 Factors affecting the biodegradation of carbaryl with selected bacterial strain Md. Abul Kalam Azad / Azad, Abul Kalam / 1996 /Full Text
Subject
Pesticides -- Environmental aspects
Insecticides -- Biodegradation -- Chiang Mai
Carbaryl
Bacteria
13 Health wisk assessment of exposure to benzimidazole and dithiocarbamate fungicides in vegetables from Chiang Mai province, Thailand = การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารฆ่าราตกค้างกลุ่มเบนซิมิดาโซลและไดไทโอคาร์บาเมตในผักจากจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Ratchuporn Suksathan / Buran Phansawan / 2012 /Full Text
Subject
Insecticides
Spraying and dusting residues in agriculture
14 Impact of pesticides use on macroinvertebrate community and cholinesterase activity of chironomids at Ban Mae Sa Mai Chiang Mai province / Deacha Tapunya / 2000 /Full Text
Subject
Pesticides
Cholinesterase-inhibiting insecticides -- Chiang Mai
Cholinesterases -- Chiang Mai
Invertebrates -- Chiang Mai
Chironomidae -- Chiang Mai
Ban Mae Sa Mai (Chiang Mai)
Pesticides
Cholinesterase-inhibiting -- Chiang Mai
Cholinesterase -- Chiang Mai
Invertebrates -- Chiang Mai
Chironomidae -- Chiang Mai
15 Insecticides from Stemona tuberosa Lour. and Acorus calamus Linn. and their residues after application / Thitima Jiyavorranant / 2001 /Full Text
Subject
Insecticides -- Analysis
16 Isolation of alkaloids from dasymaschalon and acetylcholinesterase inhibitor assay for using as insecticide = การแยกแอลคาลอยด์จากพืชสกุลบุหรงและการทดสอบฤทธิ์การเป็นตัวยับยั้งเอ็นไซม์อะเซทิลโคลินเอสเทอเรสเพื่อใช้เป็นสารฆ่าแมลง / Sirinrat Chalom / The 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Insecticides
17 The Analysis of organochlorine insecticides in soil by gas-liquid chromatography = การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงชนิดออร์แกโนคลอรีนในดินโดยวิธีโครมาโตกราฟฟีกาซ / Wirach Wongphathanakul / 1982 /Full Text
Subject
Organochlorine compounds
Insecticides
Soils -- Analysis
Gas chromatography
18 ผลของแลนเนท ทามารอน และฟูราดาน ต่อดีเอ็นเอของมนุษย์โดยวิธีประเมินความผิดปกติของโครโมโซมและโคเมทแอสเสย์ / ชนิพร ปวนอินตา / 2543 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
โครโมโซม
ยาฆ่าแมลง -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome, abnormalities
Caranogens
Insecticides
19 ผลของสารสกัดใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในการต้านการเหนี่ยวนำ ให้เกิดไมโครนิวเคลียสโดยสารฆ่าแมลงเมโธมิล = Antagonistic effect ot Thunbergia laurifolia Lindl. leaf extract on micronucleus induction by Methomyl insecticide / สกาวรัตน์ บุญยะรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertaions, academic -- Toxicology
Plant extracts
Insecticides
Methomyl


Page : 1