ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Infrared spectroscopy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Fourier analysis of barium titanate hysteresis properties = การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของสมบัติฮิสเทอรีซิสของแบเรียมไทเทเนต / Kanokwan Kanchiang / The 2010 /Full Text
Subject
Fourier transform infrared spectroscopy
Spectrum analysis
2 Nondestructive determination of harvesting maturity of mango for fresh consuming by near infrared spectroscopy / Sirinnapa Saranwong / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
Non-destructive testing
Near infrared spectroscopy
3 Quality prediction of Thai mango cv. Nam Dok Mai by near infrared spectroscopy = การทำนายคุณภาพของมะม่วงไทยพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี / Parichat Theanjumpol / The 2012 /Full Text
Subject
Mango -- Varieties
Infrared spectroscopy


Page : 1