ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Information professionals -- Performance

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศในการปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัยในห้องสมุด มหาวิทยาลัยวิจัยไทย = Competencies for information professionals of research support services at Thai research university libraries / ทิพวรรณ สุขรวย / 2558 /Full Text
Subject
นักเอกสารสนเทศ -- สมรรถนะ
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สมรรถนะ
Information professionals -- Performance
Performance
Competency
บริการสารสนเทศ


Page : 1